עיצוב בסגנון מלון בוטיק

הבית הבא של זוג בתחילת דרכם אשר רכשו בית שמיועד לשיפוץ, הם ביקשו בית משפחתי חמים בגוונים נטרלים.
הבית עבר מייקאובר כללי – אם יש משהו שמייצג את הבית הזה יותר מכל זה שימור ומתן דגש על אלמנטים ייחודיים בבית.
והפיכתו מחשוך למואר ומישן לחדש.